SRJ, INOV-8 Cup, RAČIANSKY SÚČET 2022 - long (, 26.06.2022)